139 - ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி - தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2021கட்சி பெயர் ஓட்டுகள் நிலவரம்
DMKஎம் பழனியாண்டி113904வெற்றி
AIADMKகே பி கிருஷ்ணன்93989
NTKகே செல்வரதி17911
AMMKஆர் தொண்டைமான்3487
IJKஎஸ் பிரான்சிஸ் மேரி1067

© 2021 24news.inShare on WhatsApp